Φωτογράφηση Εσωτερικών & Εξωτερικών Χώρων, Ξενοδοχείων, Κατοικιών, Καταστημάτων.

Υπηρεσίες

Φωτογράφηση

Οι φωτογραφίες παραδίδονται επεξεργασμένες σε ψηφιακή μορφή JPG και σε 2 διαστάσεις:
  • 1024 x 683 px (συνήθης διάσταση web) για απευθείας ανέβασμα και προσθήκη στην ιστοσελίδα σας ή σε άλλες ιστοσελίδες και κοινωνικά διαδικτυακά μέσα (Facebook κλπ).
  • 2048 x 1365 px για δυνατότητα εκτύπωσης (15 x 20 εκ.) ή για άλλες προβολές π.χ. TV κλπ.